COVID-19 laikotarpiu prieinami papildomi ištekliai
Annual Reviews (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Atvira prieiga prie įvairios tematikos mokslo žurnalų iki balandžio 30 d. 

Brill mokslo leidykla (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Brill suteikia laisvą prieigą prie savo COVID-19 kolekcijos. Tai knygos ir straipsniai, skirti nuotoliniam mokymui, visuomenės sveikatai, krizių valdymui ir kt.

Cambridge University Press (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Leidėjas laikinai atveria prieigą prie daugiau nei 700 aukštojo mokslo vadovėlių. Taip pat suteikia prieigą prie publikacijų, susijusių su COVID-19 protrūkiu.

Duke University Press (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Atvira prieiga prie Duke universiteto el. knygų (iki birželio 1 d.) ir mokslo žurnalų (spalio 1 d.).

Harvard Business Review (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Laikina prieiga prie eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection. Kolekcijoje rasite daugiau nei 600 el. knygų, virš 400 monografijų bei 150 straipsnių iš „HRB Class“ serijos. Kolekcijos tematika: verslo komunikacija, karjeros plėtra, ekonomika, verslumas, finansai, žmogiškieji ištekliai ir personalo valdymas, vadyba, rinkodara, organizacinė elgsena, strateginis planavimas ir pan. eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection prieinama per EBSCOhost platformą.

JSTOR (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Leidėjas suteikia laikiną prieigą (iki 2020 m. birželio 30 d.) prie el. žurnalų, skirtų visuomenės sveikatai.

MIT Press Direct (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Biblioteka siūlo laikiną prieigą prie MIT Press Direct. Duomenų bazėje rasite daugiau nei 2 500 el. knygų verslo, švietimo, kalbotyros, finansų, informatikos, filosofijos, medijų ir kt. temomis. Laisva prieiga iki 2020 gegužės 31 d.  

Ohio State University Press (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Laikinai suteikiama atvira prieiga prie Ohio valstijos universiteto monografijų ir vadovėlių.

Open Research Library (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Platformoje rasite daugiau nei 20 000 atvirosios prieigos el. knygų įvairiomis temomis. El. knygas galite skaityti internete arba atsisiųsti PDF formatu. 

Project MUSE (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Leidėjai suteikia laikiną prieigą prie dalies savo el. išteklių Project MUSE platformoje. Tematika įvairi.

ProQuest One Academic (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL Resource contains video Resource contains audio
MRU bendruomenei suteikta laikina prieiga (iki 2020 m. birželio 26 d.) prie vienos iš didžiausių daugiatemių elektroninių išteklių kolekcijos prieinamos per ProQuest One Academic platformą. Čia rasite el. knygas, mokslo straipsnius, video ir audio medžiagą, baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas ir kt.

ScienceDirect vadovėliai (COVID-19 laikotarpiu) Prenumeruojama Some full text availableopenURL
Leidėjas suteikia laikiną prieigą prie vadovėlių ir kitų el. knygų. MRU turi prieigą prie dalies ScienceDirect duomenų bazės išteklių, bet šiuo metu turime prieigą prie daugiau el. knygų.

Springer Nature (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Suteikiama laisva prieiga (iki 2020 m. liepos 31 d.) prie daugiau nei 500 vadovėlių, esančių Springer Nature eBook kolekcijoje. Vadovėlių antrašrės pateikamos MS Excel bylose. Paiešką reikia atlikti SpringerLink duomenų bazėje, kurią rasite MRU bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių sąraše.  

The Royal Society (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Leidėjas suteikia atvirą prieigą prie mokslo straipsnių apie COVID-19 protrūkį.

University of California Press (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Kalifornijos universitetas suteikia laikiną prieigą (iki 2020 m. birželio 30 d.) prie visų platformoje esančių el. žurnalų.

University of Michigan Press (COVID-19 laikotarpiu) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Laisva prieiga prie daugiau nei 1150 el. knygų iki balandžio 30 d.
Teminiai bibliotekininkai

    Albertas Olechnovičius

  • vyriausiasis bibliotekininkas
  • olex@mruni.eu
  • - Skype: mrubiblioskype