Teminiai ištekliai
 

                               Teisinės duomenų bazės                                                                           Atvirosios prieigos ištekliai                                                  
                              Universalios duomenų bazės                                                                          Naudingos nuorodos 
                                                                                  
 
Teisinės duomenų bazės


HeinOnline Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė specializuota teisės duomenų bazė, kurioje rasite mokslo straipsnius, pasaulinę teismų praktiką ir teisės aktus.
.........................................................................................................................................................................................................................

INFOLEX.Teisė Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite Lietuvos teismų nutarimus, nutartis, sprendimus, apžvalgas, LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.
.........................................................................................................................................................................................................................

Teisės aktų registras (TAR) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Visatekstė, atvirosios prieigos duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite LR įstatymus, nutarimus, potvarkius, savivaldybių bei kitus teisės aktus, teismų dokumentus.  

 
Universalios duomenų bazės
 

Academic Search Ultimate (per EBSCOhost) Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius, konferencijų medžiagą įvairiomis temomis.
.........................................................................................................................................................................................................................

Cambridge Journals Online Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba. Prieiga prie žurnalų, išleistų iki 2015 m.

.........................................................................................................................................................................................................................

JSTOR Collections Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis.

.........................................................................................................................................................................................................................

MRU eBooks Prenumeruojama Some full text availableopenURL
MRU leidyklos elektroninės knygos.
.........................................................................................................................................................................................................................

SAGE Journals Online Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis. Prieinamas turinys nuo 1999 m.
.........................................................................................................................................................................................................................

SpringerLink (Archyvas) Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis. Prieiga prie žurnalų, išleistų iki 2015 m.

 
Atvirosios prieigos ištekliai 


Baltic security and defence review Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
„Journal on Baltic Security“ yra du kartus per metus leidžiamas recenzuojamas Baltijos gynybos koledžo leidinys, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas platesnio Baltijos regiono saugumo ir gynybos klausimams.
.........................................................................................................................................................................................................................

Bepress Legal Repository Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Teisinių institucijų bei universitetų publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.    
.........................................................................................................................................................................................................................

CORE Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Paieškos sistema, atliekanti atvirosios prieigos informacijos šaltinių paiešką.
.........................................................................................................................................................................................................................

DART-Europe Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Europos universitetuose parengtų elektroninių tezių ir disertacijų talpykla.  
.........................................................................................................................................................................................................................

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Įvairių mokslo sričių atviros prieigos žurnalų katalogas.
.........................................................................................................................................................................................................................

EU Bookshop Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Internetinis knygynas, siūlantis ES institucijų, agentūrų ir kitų organizacijų leidinius. Paslaugą taip pat sudaro katalogas internete ir visų ES leidinių archyvas (prieinami kai kurie visateksčiai leidiniai).  
.........................................................................................................................................................................................................................
 
European Law Enforcement Research Bulletin (CEPOL) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Atvirosios prieigos mokslo žurnalas viešojo saugumo tematika.
..............................................................................................................................................................................................................

Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Kiekvienais metais Lietuvos žvalgybos tarnybos – Valstybės saugumo departamentas ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, pateikia visuomenei bendrą grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą.
.........................................................................................................................................................................................................................
 
Lietuvos metinė strateginė apžvalga Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Lietuvos metinė strateginė apžvalga – tai periodinis recenzuojamas mokslo leidinys, kuriame pristatoma kompleksiška ir nuolatinė iš esmės svarbių Lietuvos nacionaliniam saugumui pokyčių, kurie vyksta tarptautiniu sisteminiu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu, analizė.
.........................................................................................................................................................................................................................

NDLTD Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Įvairių šalių mokslo ir studijų institucijose apgintų elektroninių tezių ir disertacijų jungtinė talpykla.

.........................................................................................................................................................................................................................

OAPEN Library Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų atviros prieigos akademinės knygos.

.........................................................................................................................................................................................................................

Social Science Research Network Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Socialinių mokslų teminė talpykla.

.........................................................................................................................................................................................................................

Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Atvirosios prieigos mokslo žurnalas viešojo saugumo tematika.

 
Naudingos nuorodos


All Law Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Įvairių temų teisinės informacijos duomenų bazė.
.........................................................................................................................................................................................................................

Association for Practical and Professional Ethics Unrestricted Resource
Praktinės ir profesionalios etikos asociacijos interneto svetainė.
.........................................................................................................................................................................................................................

EUR-Lex Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
ES teisės aktų ir kitų viešų dokumentų duomenų bazė, veikianti oficialiomis ES kalbomis.  
.........................................................................................................................................................................................................................

Europeana Unrestricted Resource Some full text availableopenURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Europos archyvų, muziejų ir bibliotekų ištekliai.  

.........................................................................................................................................................................................................................

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) Unrestricted Resource
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). 
.........................................................................................................................................................................................................................

EUROVOC Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Teisės bei kitų mokslų daugiakalbis tezauras, skirtas susijusių terminų paieškai.
.........................................................................................................................................................................................................................

Google Mokslinčius Unrestricted Resource openURL
Paieškos sistema, atliekanti mokslinės informacijos paiešką įvairiuose mokslinės informacijos ištekliuose.
.........................................................................................................................................................................................................................

HAEU Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Europos Sąjungos istorijos archyvas. 

.........................................................................................................................................................................................................................

Lietuvos Respublikos terminų bankas Unrestricted Resource openURL
Terminų lietuvių kalba aiškinamoji informacija.

.........................................................................................................................................................................................................................

National threat assessment Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Kiekvienais metais Lietuvos žvalgybos tarnybos - Valstybės saugumo departamentas ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos - teikia visuomenei bendrą grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. 
Teminis bibliotekininkas
Paslaugos
Citavimo stiliai ir bibliografinės informacijos tvarkymas