Picture: Benita Sušinskaitė

Benita Sušinskaitė
Viešojo saugumo akademija
benita@mruni.eu
+370 37 28 1405Atsakinga už bendradarbiavimą su Viešojo saugumo akademija.


Temos . . .