Teminiai ištekliai
 

                               Teisinės duomenų bazės                                                                           Atvirosios prieigos ištekliai                                                  
                              Universalios duomenų bazės                                                                          Naudingos nuorodos 
                                                                                  
 
Teisinės duomenų bazės


Foreign and International Law Resources (FILR) (per HeinOnline) Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius teisės tema, tarptautinių tribunolų sprendimus.  
.........................................................................................................................................................................................................................

HeinOnline Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė specializuota teisės duomenų bazė, kurioje rasite mokslo straipsnius, pasaulinę teismų praktiką ir teisės aktus.
.........................................................................................................................................................................................................................

INFOLEX.Praktika Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite Lietuvos teismų nutarimus, nutartis, sprendimus, apžvalgas, LR įstatymus, Vyriausybės  nutarimus ir kitus teisės aktus.
.........................................................................................................................................................................................................................

Kluwer Law International Journal Library (per HeinOnline) Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius teisės tema. 
.........................................................................................................................................................................................................................

Thomson Reuters Westlaw Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius teisės tema, Europos, JAV, Kanados ir kt. šalių įstatymus, bylas, reglamentus, periodinius leidinius.
.........................................................................................................................................................................................................................

Westlaw UK Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite Jungtinės Karalystės teisės aktus, teismų praktiką, komentarus, periodinius leidinius bei knygas teisės tema, Europos Sąjungos teisinę medžiagą.

 
Universalios duomenų bazės
 

Academic Search Ultimate (per EBSCOhost) Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius, konferencijų medžiagą įvairiomis temomis.
.........................................................................................................................................................................................................................

Cambridge Journals Online Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba. Prieiga prie žurnalų, išleistų iki 2015 m.
.........................................................................................................................................................................................................

eBooks on EBSCOhost (Academic Сollection) Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė universali duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite el. knygas įvairiomis temomis.
.........................................................................................................................................................................................................................

JSTOR Collections Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis.
.........................................................................................................................................................................................................................

MRU eBooks Prenumeruojama Some full text availableopenURL
MRU leidyklos elektroninės knygos.
.........................................................................................................................................................................................................................

SAGE Journals Online Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis. Prieinamas turinys nuo 1999 m.
.........................................................................................................................................................................................................................

SpringerLink (Archyvas) Prenumeruojama Some full text available
Visatekstė duomenų bazė anglų kalba, kurioje rasite straipsnius įvairiomis temomis. Prieiga prie žurnalų, išleistų iki 2015 m.
.........................................................................................................................................................................................................................

 
Atvirosios prieigos ištekliai 


CORE Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Paieškos sistema, atliekanti atvirosios prieigos informacijos šaltinių paiešką.
.........................................................................................................................................................................................................................

DART-Europe Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Europos universitetuose parengtų elektroninių tezių ir disertacijų talpykla.  
.........................................................................................................................................................................................................................

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Įvairių mokslo sričių atviros prieigos žurnalų katalogas.
.........................................................................................................................................................................................................................

EU Bookshop Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Internetinis knygynas, siūlantis ES institucijų, agentūrų ir kitų organizacijų leidinius. Paslaugą taip pat sudaro katalogas internete ir visų ES leidinių archyvas (prieinami kai kurie visateksčiai leidiniai).  
.........................................................................................................................................................................................................................


Law Journals Unrestricted Resource
Žurnalai teisės tema.
.........................................................................................................................................................................................................................

NDLTD Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Įvairių šalių mokslo ir studijų institucijose apgintų elektroninių tezių ir disertacijų jungtinė talpykla.
.........................................................................................................................................................................................................................

NATLEX Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Duomenų bazė darbo teisės tema.
.........................................................................................................................................................................................................................

Oaister Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Paieškos sistema, atliekanti paiešką daugumoje pasaulio atvirosios prieigos išteklių.
.........................................................................................................................................................................................................................

OAPEN Library Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų atviros prieigos akademinės knygos.
.........................................................................................................................................................................................................................

PLoS Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Atvirosios prieigos žurnalai.
.........................................................................................................................................................................................................................

ROAR Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Atviros prieigos talpyklų registras.
.........................................................................................................................................................................................................................

Social Science Research Network Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Socialinių mokslų teminė talpykla.
.........................................................................................................................................................................................................................

SSOAR Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Vokietijos akademinių institucijų iniciatyva sukurta nemokamos prieigos talpykla, skirta socialinių mokslų tyrėjams. 
.........................................................................................................................................................................................................................

Teisės aktų registras (TAR) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Visatekstė, atvirosios prieigos duomenų bazė lietuvių kalba, kurioje rasite LR įstatymus, nutarimus, potvarkius, savivaldybių bei kitus teisės aktus, teismų dokumentus.  
.........................................................................................................................................................................................................................

The Journal of Criminal Law and Criminology Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Žurnalas teisės ir kriminologijos tema.

 
Naudingos nuorodos


All Law Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Įvairių temų teisinės informacijos duomenų bazė.
.........................................................................................................................................................................................................................

EUR-Lex Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
ES teisės aktų ir kitų viešų dokumentų duomenų bazė, veikianti oficialiomis ES kalbomis.  
.........................................................................................................................................................................................................................

European Commission Historical Archives Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Europos Komisijos istorijos archyvas.
.........................................................................................................................................................................................................................

European Commission Library Catalogue Unrestricted Resource
Europos Komisijos bibliotekos katalogas.
.........................................................................................................................................................................................................................

Europeana Unrestricted Resource Some full text availableopenURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Europos archyvų, muziejų ir bibliotekų ištekliai.  
.........................................................................................................................................................................................................................

EUROVOC Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Teisės bei kitų mokslų daugiakalbis tezauras, skirtas susijusių terminų paieškai.
.........................................................................................................................................................................................................................

FINLEX duomenų bankas Unrestricted Resource
Suomijos teisės duomenų bankas.
.........................................................................................................................................................................................................................

Google Mokslinčius Unrestricted Resource openURL
Paieškos sistema, atliekanti mokslinės informacijos paiešką įvairiuose mokslinės informacijos ištekliuose.
.........................................................................................................................................................................................................................

HAEU Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Europos Sąjungos istorijos archyvas. 
.........................................................................................................................................................................................................................

yourDictionary.com Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Specializuotų elektroninių žodynų rinkinys.
.........................................................................................................................................................................................................................

Venables Legal Resources Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Jungtinės Karalystės ir Airijos teisės išteklių portalas.
.........................................................................................................................................................................................................................

Lenkijos teisės serveris Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Teisinė informacija.
.........................................................................................................................................................................................................................

LIDA tezauras Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų archyvo Lida tezauras, skirtas susijusių terminų paieškai.
.........................................................................................................................................................................................................................

Lietuvos Respublikos terminų bankas Unrestricted Resource openURL
Terminų lietuvių kalba aiškinamoji informacija.
.........................................................................................................................................................................................................................

Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) Unrestricted Resource Some full text availableopenURL
Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) yra valstybinė viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis - pagal teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų skiriamas užduotis atlikti ekspertizes (tyrimus) bei dirbti mokslinį darbą kriminalistikos ir teismo ekspertizės srityse.
.........................................................................................................................................................................................................................

Nacionalinis Baltarusijos Respublikos teisės interneto portalas
.........................................................................................................................................................................................................................

Online Dictionary of the Social Sciences Unrestricted Resource
Atvirosios preigos socialinių mokslų žodynas, kuriame pateikiama daugiau nei 900 šiai mokslo sričiai būdingų terminų.
.........................................................................................................................................................................................................................

Openthesaurus.de Unrestricted Resource
Tezauras vokiečių kalba.
.........................................................................................................................................................................................................................
 
Teminis bibliotekininkas
Paslaugos
Citavimo stiliai ir bibliografinės informacijos tvarkymas