Picture: Loreta Šetbarė

Loreta Šetbarė
vyresnioji bibliotekininkė
loreta@mruni.eu
(85) 271 4726Atsakinga už bendradarbiavimą su Viešojo valdymo ir verslo fakultetu.


Temos . . .