Picture: Loreta Šetbarė

Loreta Šetbarė
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
loreta@mruni.eu
+370 5 271 4726Atsakinga už bendradarbiavimą su Viešojo valdymo ir verslo fakultetu.


Temos . . .