Picture: Dalia Mikėnė

Dalia Mikėnė
vyresnioji bibliotekininkė
d.mikene@mruni.eu
(85) 271 4726Atsakinga už bendradarbiavimą su Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetu.


Temos . . .